ANNA RAFSTEDT

HR-konsult och arbetskonsulent med en bakgrund som HR-generalist och erfarenhet från omställningsarbete inom kommunal verksamhet. Hon har en fil. kand från PA-linjen (personal, arbete och organisation) och även högskolepoäng i litteraturvetenskap. Anna har också arbetat i näringslivet med kvalitativa undersökningar. Utöver detta har hon mångårig erfarenhet från arbete inom vården. Sedan flera år är Anna engagerad i Misas neuropsykiatriska verksamhet. Hon är utbildad i Supported Employment, MI (Motiverande intervju) och hon är IPS-coach (Individual Placement and Support).

Marita Brandel

HR-konsult och arbetskonsulent med en bakgrund från den internationella bank- och finansvärlden. Därefter följde studier i juridik, kriminologi och psykologi vilket resulterade i en fil.mag. Marita har efter sin karriärväxling varit verksam inom Kriminalvård, i särskolegymnasium och SFI. Sedan flera år är Marita engagerad i Misas neuropsykiatriska verksamhet. Hon är utbildad inom Supported Employment, MI (Motiverande Intervju) och är IPS-coach (Individual Placement and Support).

Lars Johnson

HR-konsult och arbetskonsulent inom Misa sedan många år. Han är utbildad Statsvetare från Göteborgs universitet och kriminolog från Stockholms universitet. Han har arbetat med yrkesinriktad rehabilitering och vägledning i ca 16 år och är även utbildad i bl.a. Supported Employment, MI (motiverande intervju) samt IPS (Individual Placement and Support).

Carina Murtnes

HR-Konsult och arbetskonsulent med en lång erfarenhet av arbete som teckenspråkstolk. Hon har en 4-årig Dövblind och teckenspråkstolksutbildning från Väddö folkhögskolas filial i Danderyd och har god allmän kunskap om både döva och hörselnedsattas problematik, nätverk och kultur. Carina har också arbetat inom vård, detaljhandel, kultur och landstinget (Tolkcentralen) Sedan flera år är Carina engagerad i Misas neuropsykiatriska verksamhet. Hon är utbildad i Supported Employment, MI (Motiverande intervju) och hon är IPS-coach (Individual Placement and Support).

Joakim Brådenmark

Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, utbildad vid St. Lukas Utbildningsinstitut. Grundutbildning beteendevetare med en fil. mag i psykologi från Stockholms Universitet.Har arbetat med yrkesinriktad rehabilitering i ca 11 år inom Misas verksamhet för psykisk och social ohälsa, därigenom också utbildad i bl.a. Supported Employment och IPS (Individual Placement and Support).

Li Karlsson

HR-konsult och arbetskonsulent med erfarenhet av både från myndighetsvärlden och den privata sektorn. Sedan flera år engagerad i Misas neuropsykiatriska verksamhet. Fil.mag. i beteendevetenskap från Örebro universitet med inriktning mot pedagogik och psykologi. Lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning. Utöver detta erfarenhet av arbete med opinions- och marknadsundersökningar samt äldreomsorg. Utbildad i Supported Employment, MI (Motivational Interviewing) samt IPS (Individual Placement and Support).

Ingrid Göransson

HR-konsult och arbetskonsulent med bakgrund inom rekrytering och HR-arbete inom den privata sektorn. Fil mag från Personal- och arbetslivsprogrammet på Lunds universitet, med inriktning psykologi och projektledning. Arbetat flera år inom Misas verksamheter för neuropsykiatri och psykisk/social ohälsa, med ett extra engagemang kring metod, framför allt Supported Employment (SE), men är även utbildad i Motivational Interviewing (MI) och utbildad IPS-handledare (Individual Placement and Support).

Kapellgränd 3 Stockholm

08 580 200 22

kontakt@compleo.se

 

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Genom att skicka meddelandet så godkänner jag att de uppgifter jag lämnar databehandlas.

Gun-Inger Vestlund

Legitimerad psykolog med KBT och neuropsykologisk inriktning.

Patrik Mattsson

Legitimerad läkare, specialist i psykiatri. Lång erfarenhet av neuropsykiatrisk utredningsverksamhet. Verksam både inom Landstinget och som privatpraktiserande.

Du är välkommen att kontakta oss!