Våra tjänster

Startup 594090 1920

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden

Har du ett personalärende som kräver mer än standardlösningarna? Du kanske har ”provat allt” utan resultat. Den här tjänsten vänder sig till dig som är chef eller jobbar inom HR. Vi erbjuder ett individuellt och konkret stöd med målet att hitta nya lösningar.
Mer om tjänsten
Action1 010 D WEBB

Förstärkt stöd vid omställning

Har du en medarbetare eller klient i behov av extra stöd för att komma vidare i sin omställningsprocess? Den här tjänsten innefattar ett anpassat stöd utifrån individens förutsättningar på vägen till nästa jobb, studier eller andra möjligheter.
Mer om tjänsten
Tre personer sitter ner och samtalar

Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor

Har du en patient eller klient som gått igenom era olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår? Vi har kompetensen och verktygen för att göra en fördjupad utredning och hitta alternativa lösningar framåt.
Mer om tjänsten
Action3 001 WEBB

Föreläsningar och workshops om funktionsnedsättningar i arbetslivet

Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet. Den delar vi med oss av i våra kompetenshöjande föreläsningar och workshops.
Läs mer