Våra tjänster

Startup 594090 1920

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden

Den här tjänsten vänder sig till dig som är chef eller jobbar inom HR. Vi erbjuder ett individanpassat och konkret stöd. Målet är att hitta lösningar eller nya vägar framåt.
Mer om tjänsten
Action1 010 D WEBB

Förstärkt stöd vid omställning

Har du en medarbetare eller klient i behov av extra stöd i sin omställning? Vi erbjuder ett förstärkt individuellt stöd i att hitta nytt jobb, studier eller andra lösningar.
Mer om tjänsten
Tre personer sitter ner och samtalar

Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor

Har du en patient eller klient som gått igenom era vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår? Vi har kompetens och verktyg för att göra en fördjupad utredning och hitta alternativa lösningar framåt.
Mer om tjänsten
En yngre och en äldre kvinna sitter framför en dator tillsammans

Personligt stöd i arbetslivsfrågor

Behöver du stöd relaterat till arbete, studier eller arbetssökande? Den här tjänsten vänder sig till privatpersoner som har behov av personlig rådgivning och vägledning.
Mer om tjänsten