Våra tjänster

Startup 594090 1920

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden

Har du ett personalärende som kräver mer än standardlösningarna? Den här tjänsten vänder sig till dig som är chef eller jobbar inom HR. Vi erbjuder ett individanpassat och konkret stöd. Målet att hitta fungerande lösningar eller nya vägar framåt.
Läs mer
Action1 010 D WEBB

Förstärkt stöd vid omställning

Har du en medarbetare eller klient i behov av extra stöd i omställningsprocessen? Vi erbjuder ett förstärkt individuellt stöd i att hitta nytt jobb, studier eller andra lösningar.
Läs mer
Tre personer sitter ner och samtalar

Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor

Har du en patient eller klient som gått igenom era olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår? Vi har kompetensen och verktygen för att göra en fördjupad utredning och hitta alternativa lösningar framåt.
Läs mer