Om oss

Compleo Individstöd AB är ett idéburet företag med visionen att alla kan finna en plats i arbetslivet med rätt stöd. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet av att ge ett individuellt och situationsanpassat stöd. Våra HR-konsulter jobbar utifrån etablerade metoder, men utan färdiga mallar.
Erbjudande

Compleo erbjuder specialiserade konsulttjänster. Du kan anlita oss som resurs när standardlösningarna inte räcker till. Vi erbjuder chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden, förstärkt stöd vid omställning, specialiserat utredningsstöd för företagshälsor samt föreläsningar och workshops om funktionsvariationer i arbetslivet. Vi erbjuder även stöd av samtalsterapeut, studie- och yrkesvägledare och legitimerad arbetsterapeut.

Våra tjänster
Kompetens

Compleos konsulter är utbildade inom det beteendevetenskapliga området. Vi har lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering och vägledning – särskilt för personer med funktionsnedsättningar ute i arbetslivet. Till exempel: neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Autism), kognitiva funktionsnedsättningar samt psykisk, social och fysisk ohälsa. Metoder vi använder oss av är MI (Motivational Interviewing), SE (Supported Employment) och IPS (Individual Placement and Support).

Uppdragsgivare

Compleos uppdragsgivare är företag, omställningsorganisationer, företagshälsor och privatpersoner. De som hör av sig till oss är chefer, HR-ansvariga, omställningsrådgivare, Case Managers och anhöriga. Gemensamt för dessa är att de är i behov av att hitta nya lösningar framåt i en arbetsrelaterad situation för en medarbetare, klient eller anhörig.

Bakgrund

Compleo startades år 2005 som en kompletterande verksamhet till vårt systerbolag Misa. Anledningen var att arbetsgivare inom Misas nätverk efterfrågade ett stöd till att lösa komplexa interna personalärenden.

Organisation

Compleo Individstöd AB är en del av koncernen WiljaGruppen som ägs av stiftelsen Includia. I den ingår även bolagen Misa, Left is Right, MellanMålet Rehab och Compleo. Vårt mål är att göra samhällsnytta genom att främja mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.

Mer om WiljaGruppen