VÅRA TJÄNSTER | FÖRETAGSHÄLSOR

Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor

Har du en patient eller klient som genomgått era olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår? Vi har kompetensen och verktygen för att göra en fördjupad utredning och hitta alternativa lösningar framåt.
Tre personer sitter ner och samtalar

När svårigheterna kvarstår efter vård- och rehabiliteringsinsatser

Tjänsten Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården. Kanske har din patient eller klient genomgått olika vård- och rehabiliteringsinsatser men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår eller kommer tillbaka. Eventuellt handlar det om en outredd diagnos eller andra psykosociala omständigheter. Eller så behövs särskilda anpassningar i arbetet för en medarbetare med till exempel ADHD/ADD eller autism.

Vi kommer in som kompletterande underleverantör för att utreda och hitta hållbara vägar framåt. Uppdraget utformas individuellt utifrån aktuella behov.

Specialiserat utredningsstöd – så går det till

Icon
Förutsättningslöst möte

Kontakten startar alltid med ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans gör en situationsanalys och bedömer om en insats kan vara aktuell.

Icon
Förslag på insats

Efter situationsanalysen görs en bedömning om och vilken insats som kan vara aktuell.

Icon
Genomförande

Insatsen påbörjas. Ett individuellt och konkret stöd ges enligt överenskommelse.

Har du en patient eller klient som gått igenom olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår?