VÅRA TJÄNSTER | FÖRETAGSHÄLSOR

Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor

Har du en patient eller klient som genomgått era olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår? Vi har kompetensen och verktygen för att göra en fördjupad utredning och hitta alternativa lösningar framåt.
Tre personer sitter ner och samtalar

När svårigheterna kvarstår efter vård- och rehabiliteringsinsatser

Tjänsten Specialiserat utredningsstöd för företagshälsor vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården. Kanske har din patient eller klient genomgått olika vård- och rehabiliteringsinsatser men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår eller kommer tillbaka. Eventuellt handlar det om en outredd diagnos eller andra psykosociala omständigheter. Eller så behövs särskilda anpassningar i arbetet för en medarbetare med till exempel ADHD/ADD eller autism.

Vi kommer in som kompletterande underleverantör för att utreda och hitta hållbara vägar framåt. Uppdraget utformas individuellt utifrån aktuella behov.

Specialiserat utredningsstöd – så går det till

Förutsättningslöst möte

Kontakten startar med ett första möte. Tillsammans gör vi en situationsanalys och bedömer om en insats är aktuell.

Förslag på insats

Utifrån ert behov föreslår vi en insats, och ni får en offert och uppdragsbeskrivning att ta ställning till.

Genomförande

Insatsen påbörjas. Compleos konsult ger ett individuellt och konkret stöd enligt överenskommelse.

Har du en patient eller klient som gått igenom olika vård- och rehabiliteringsinsatser, men svårigheterna i yrkesrollen kvarstår?