PRIVATPERSONER

Personligt stöd i arbetslivsfrågor

Behöver du stöd relaterat till arbete, studier eller arbetssökande? Den här tjänsten vänder sig till privatpersoner som har behov av personlig rådgivning och vägledning.
En yngre och en äldre kvinna sitter framför en dator tillsammans

För dig som är privatperson

Vår tjänst Personligt stöd riktar sig till privatpersoner. Du får ett individuellt utformat stöd i frågor som rör arbete, studier eller arbetssökande. Det kan till exempel vara hjälp med att samordna myndighetskontakter, skriva ansökningshandlingar och intervjuträna. Se fler exempel längre ner.

Vi kan hjälpa dig med enstaka rådgivningstimmar eller vara ditt stöd under en längre period. Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte: kontakt@compleo.se eller 08-580 200 22

Exempel på stöd

Prioritera och planera IconIcon

Prioritera och planera

Prioritera och planera kan innebära hjälp med att få en överblick över vad som behöver göras och i vilken ordning för att du ska komma vidare åt det håll du vill. Det kan exempelvis handla om ansökan till studier eller jobb, kontakt med myndigheter, kontakt med vården.
Samordna myndighetskontakter IconIcon

Samordna myndighetskontakter

Att samordna myndighetskontakter kan innebära hjälp med att förstå vilka myndigheter du kan få stöd av och eventuellt behöva för att du ska få rätt stöd framåt. Som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen/stadsdelen, vården. Och hjälp med att ta kontakt och att se till att de samarbetar och förstår ditt mål framåt.
Arbetsanpassa IconIcon

Arbetsanpassa

Att arbetsanpassa kan handla om att få hjälp med att förstå vad som kan ändras på din arbetsplats för att det ska fungera bättre. Det kan handla om anpassningar av arbetsmiljö, arbetsuppgifter, arbetstider eller annat. Det kan också handla om att få hjälp med att prata med din arbetsgivare om behovet av arbetsanpassningar för att du ska kunna klara av ditt jobb.
Yrkesprofil och arbetsmarknaden IconIcon

Utforma yrkesprofil och kartlägga arbetsmarknad

Att reflektera och komma fram till själv vad som fungerar yrkesmässigt kan ibland vara svårt. Då kan vi hjälpa till att via samtal tänka tillsammans kring tidigare erfarenheter, styrkor, utmaningar och möjligheter framåt.

En yrkesprofil kan man kalla sin sammanfattning över tidigare erfarenheter, kompetenser, styrkor, utmaningar och möjligheter framåt. Detta kan vi hjälpa dig med att få fram.

En viktig del i sökandet efter nytt jobb är också att förstå och undersöka arbetsmarknaden för att komma fram till var det finns jobb och hur man kan få dem, det kan vi också hjälpa dig med.
Skriva CV och ansökningshandlingar IconIcon

Skriva CV och ansökningshandlingar

Vi kan ge dig stöd när du skriver ditt CV. Ett CV är den formella sammanfattningen på dina tidigare yrkesmässiga erfarenheter, din utbildning och dina mål framåt. För att söka jobb krävs oftast ett CV och en ansökan eller ett personligt brev där man beskriver varför man är intresserad av jobbet och tror att man skulle vara bra på det.
Intervjuträna IconIcon

Intervjuträna

Intervjuträning handlar om att få träna på intervjusituationen i trygg miljö innan man hamnar i en riktig intervju för ett jobb. Du får stöd i att gå igenom vad just du kan svara på vanliga frågor och får testa på hur det känns att svara på frågorna, så att du är mer säker när du sen blir kallad till intervju.

Personligt stöd – så jobbar vi

Förutsättningslöst möte

Vår kontakt startar alltid med ett första kostnadsfritt möte/samtal. Tillsammans pratar vi igenom din situation och ser om vi kan hjälpa dig.

Förslag på insats

Utifrån dina behov föreslår vi en planering och ger ett kostnadsförslag du kan ta ställning till.

Genomförande

En av Compleos konsulter ger dig ett individuellt arbetslivsinriktat stöd utifrån det vi kommit överens om.

Behöver du personligt stöd i arbetslivsfrågor?