Våra konsulter

Vi är alla utbildade beteendevetare med lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering och stöd i omställning – särskilt för personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet.
Compleos medarbetare - Marita Brandel

Marita Brandel

Konsult
0736-00 14 74
marita.brandel@compleo.se

Mer om Marita

Vad är din tidigare utbildnings- och yrkeserfarenhet?
Jag har tidigare arbetat inom bank- och finans där jag fick erfarenhet av att arbeta och bo utomlands.

Därefter följde en karriärväxling genom studier. Det ledde till en fil.mag. med sociologisk inriktning breddad med psykologi och juridik. Under studietiden arbetade jag dels i Kriminalvården, dels som gymnasielärare i SFI i engelska, svenska och matematik.

Genom åren har jag även utbildat mig i Motiverande samtal (MI), Individual Placement & Support (IPS) och Supported Employment (SE).

I mitt arbete som HR-konsult har jag stor nytta av min breda yrkeserfarenhet. Det i sin tur ger de jag samarbetar med ett mervärde.

Vem är du på jobbet?
Jag är bra på att hitta nya vägar runt problem och ger mig inte gärna förrän alla möjligheter är uttömda.
Comopleos medarbetare - Ingrid Göransson

Ingrid Göransson

Konsult
0707-44 95 77
ingrid.goransson@compleo.se

Mer om Ingrid

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag har en fil.mag. från personal- och arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet. Min inriktning var psykologi och projektledning, och senare är jag vidareutbildad inom Supported Employment (SE), Motivational Interviewing (MI) och Individual Placement and Support (IPS). Jag har ett extra engagemang i metodfrågor och är själv utbildare inom SE samt är utbildad IPS-handledare.

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Min bakgrund finns inom rekrytering och HR-arbete inom den privata sektorn, samt arbetslivsinriktad rehabilitering inom Misas verksamheter för neuropsykiatri och psykisk/social ohälsa.

Vem är du på jobbet?
Jag är den nyfikna och tycker det är spännande med människor och olika livshistorier. Jag tycker det är viktigt med detaljerna och brukar få höra att jag är noggrann i mitt arbete. Sen tycker jag mycket om att få använda min pedagogiska sida – både i en utbildningssal och i enskilda möten.
Compleos medarbetare - Lars Johnson

Lars Johnson

Konsult
0707-18 80 13
lars.johnson@compleo.se

Mer om Lars

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag har en pol.mag. med inriktning mot organisation och administration samt en fil.kand. i kriminologi och internationella relationer. Utöver det har jag olika kurser i bland annat: Supported Employment (SE), Motivational Interviewing (MI), Individual Placement and Support (IPS), pedagogik för kursledare, projektledning, rehabilitering och professional coaching.

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Sedan år 2000 har jag arbetat med yrkesinriktad rehabilitering och vägledning i olika former. Som arbetskonsulent har jag främst arbetat med att hjälpa personer med sjukskrivning och olika diagnoser komma vidare mot nya mål. Som konsult har jag arbetat med komplexa personalärenden ute hos kunder. Med riktade individanpassade insatser, alternativt omställningscoachning, har jag hjälpt arbetsgivare och personal att komma vidare och hitta varaktiga lösningar på utmaningar i arbetssituationen.
Compleos medarbetare - Sanna Nyberg

Sanna Nyberg

Konsult
0735–519 18 88
sanna.nyberg@compleo.se

Mer om Sanna

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad socionom på Mittuniversitetet 2009 och är vidareutbildad inom Supported Employment (SE), Individual Placement Support (IPS), Motiverande Samtal (MI) och Utveckling av grupp och ledare (UGL).

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Jag har mer än åtta års erfarenhet av arbetsinriktade insatser – framför allt för personer med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Har innan min anställningar på Misa och Compleo jobbat som arbetsledare på boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Vem är du på jobbet?
Mina kollegor säger att jag är strukturerad, engagerad och humoristisk. Jag jobbar lösningsorienterat och trivs bäst bland prestigelösa människor. Sen tycker jag det är väldigt viktigt att ha roligt på jobbet!
Alice Michelson red3

Alice Michelson

Studie- och yrkesvägledare

Mer om Alice

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Utöver det har jag läst olika kurser i bland annat:
Supported Employment, MI och IPS (Individual Placement and Support)

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Sedan snart 8 år arbetar jag på Misa med att stötta och vägleda personer att finna en meningsfull sysselsättning. Jag träffar personer med tex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och psykiska/fysiska arbetshinder och tillsammans hjälps vi åt att skapa långsiktigt hållbara mål.

Vem är jag på jobbet?
Jag hoppas och tror att jag uppfattas som utforskande, lösningsfokuserad och engagerad.
No name icon

Karin Säfwenberg

Konsult
0730-77 81 50
karin.safwenberg@compleo.se

Mer om Karin

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad personalvetare (Programmet för personal- och arbetslivsfrågor) vid Umeå Universitet. Jag är senare vidareutbild inom Supported Employment (SE), Supported Education (SEd), Motiverande samtal (MI) samt coach inom Individual Placement and Support (IPS) vid Dartmouth Psychiatric Research Center, USA. Vidare är jag utbildad samtalsledare inom metoden Social emotionell träning (SET).

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Jag arbetar idag både som konsult för Compleo och som arbetskonsulent på Misa där jag stöttar individer med neuropsykiatriska, psykiska och fysiska arbetshinder ut mot arbetslivet. Jag har lång erfarenhet från samordnande roller inom Wiljagruppen och från roller inom social-och sjukförsäkringen, HR-stöd samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vad är din personliga drivkraft?
Min drivkraft är att möjliggöra stegförflyttningar och medverka vid ett förändringsarbete för att individer och dess omgivning ska komma till sin fulla rätt.
No name icon

Anna Rafstedt

Konsult
0722-52 87 27
anna.rafstedt@compleo.se

Mer om Anna

Vad är din utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad personalvetare (programmet för personal- och arbetslivsfrågor) vid Stockholms universitet. Har även läst ett och ett halvt år litteraturvetenskap på universitetsnivå. Jag har senare vidareutbildat mig inom Supported employment, Motiverande samtal (MI), IPS (Individual Placement and Support) och inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Vad är din tidigare yrkeserfarenhet?
Arbetar i dag även som arbetskonsulent på vårt systerbolag Misa sedan tolv år tillbaka. Där stöttar jag individer med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk/social ohälsa ut mot arbetslivet. Jag har även arbetat med personalfrågor, omställningsfrågor och inom vården. Idag har jag även en samordnande roll inom Wiljagruppen.

Vem är du på jobbet?
Energisk, kreativ, lyhörd och tilltalas av att försöka hitta lösningar i ”låsta lägen.” Duktig på att skapa tydlighet och struktur. Har även ett estetiskt öga och gillar att skapa en trevlig atmosfär på kontoret.
No name icon

Anders Olofsson

Ekonomi
anders.olofsson@compleo.se