Våra konsulter

Compleos konsulter är alla utbildade beteendevetare. Vi har lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering och omställning, och särskilt för personer med funktionsnedsättningar.
Compleos medarbetare - Marita Brandel

Marita Brandel

Konsult
0736-00 14 74
marita.brandel@compleo.se

Mer om Marita

Utbildning och yrkeserfarenhet
Jag har tidigare arbetat inom bank- och finans där jag fick erfarenhet av att arbeta och bo utomlands.

Därefter följde en karriärväxling genom studier. Det ledde till en fil.mag. med sociologisk inriktning breddad med psykologi och juridik. Under studietiden arbetade jag dels i Kriminalvården, dels som gymnasielärare i SFI i engelska, svenska och matematik.

Genom åren har jag även utbildat mig i Motiverande samtal (MI), Individual Placement & Support (IPS) och Supported Employment (SE).

I mitt arbete som HR-konsult har jag stor nytta av min breda yrkeserfarenhet. Det i sin tur ger de jag samarbetar med ett mervärde.

Vem jag är på jobbet
Jag är bra på att hitta nya vägar runt problem och ger mig inte gärna förrän alla möjligheter är uttömda.
Comopleos medarbetare - Ingrid Göransson

Ingrid Göransson

Konsult
0707-44 95 77
ingrid.goransson@compleo.se

Mer om Ingrid

Utbildning
Jag har en fil.mag. från personal- och arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet. Min inriktning var psykologi och projektledning, och senare är jag vidareutbildad inom Supported Employment (SE), Motivational Interviewing (MI) och Individual Placement and Support (IPS). Jag har ett extra engagemang i metodfrågor och är själv utbildare inom SE samt är utbildad IPS-handledare.

Yrkeserfarenhet
Min bakgrund finns inom rekrytering och HR-arbete inom den privata sektorn, samt arbetslivsinriktad rehabilitering inom Misas verksamheter för neuropsykiatri och psykisk/social ohälsa.

Vem jag är på jobbet
Jag är den nyfikna och tycker det är spännande med människor och olika livshistorier. Jag tycker det är viktigt med detaljerna och brukar få höra att jag är noggrann i mitt arbete. Sen tycker jag mycket om att få använda min pedagogiska sida – både i en utbildningssal och i enskilda möten.
Compleos medarbetare - Lars Johnson

Lars Johnson

Konsult
0707-18 80 13
lars.johnson@compleo.se

Mer om Lars

Utbildning
Jag har en pol.mag. med inriktning mot organisation och administration samt en fil.kand. i kriminologi och internationella relationer. Utöver det har jag olika kurser i bland annat: Supported Employment (SE), Motivational Interviewing (MI), Individual Placement and Support (IPS), pedagogik för kursledare, projektledning, rehabilitering och professional coaching.

Yrkeserfarenhet
Sedan år 2000 har jag arbetat med yrkesinriktad rehabilitering och vägledning i olika former. Som arbetskonsulent har jag främst arbetat med att hjälpa personer med sjukskrivning och olika diagnoser komma vidare mot nya mål. Som konsult har jag arbetat med komplexa personalärenden ute hos kunder. Med riktade individanpassade insatser, alternativt omställningscoachning, har jag hjälpt arbetsgivare och personal att komma vidare och hitta varaktiga lösningar på utmaningar i arbetssituationen.
Alice Michelson red3

Alice Michelson

Studie- och yrkesvägledare

Mer om Alice

Utbildning
Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Utöver det har jag läst olika kurser i bland annat:
Supported Employment, MI och IPS (Individual Placement and Support)

Yrkeserfarenhet
Sedan snart 8 år arbetar jag på Misa med att stötta och vägleda personer att finna en meningsfull sysselsättning. Jag träffar personer med tex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och psykiska/fysiska arbetshinder och tillsammans hjälps vi åt att skapa långsiktigt hållbara mål.

Vem jag är på jobbet
Jag hoppas och tror att jag uppfattas som utforskande, lösningsfokuserad och engagerad.
Muhammad ver3

Mohammad Abdulwahid

Konsult
076-323 72 54
mohammad.abdulwahid@compleo.se

Mer om Mohammad

Utbildning
Jag har en kandidatexamen i psykologi på Örebro Universitet och är därefter vidareutbildad inom Supported Employment (SE), Individual Placement Support (IPS), Motiverande Samtal (MI) och Ledarskap.

Yrkeserfarenhet
Jag har fyra års erfarenhet av arbetsinriktade insatser och är samordnare för Misas arbetsmarknadstjänster.
Innan mina anställningar på Misa och Compleo har jag jobbat som bland annat behandlingsassistent, boendestödjare och föräldrastödjare.

Vem jag är på jobbet
På jobbet är jag lyhörd och eftertänksam. Jag tycker om när jag har en utmaning framför mig och behöver tänka utanför den berömda ”boxen” för att hitta lösningar.
Robert 01

Robert Höljer

IT-pedagog
0704-4522933
kontakt@compleo.se

Mer om Robert

Yrkeserfarenhet
Jag har lång erfarenhet som IT- och supporttekniker. De senaste tre åren har jag engagerat mig i att dela med mig av min kunskap genom att leda grundläggande IT-utbildningar som hålls för jobbtorgsdeltagare från Stockholms stad och stödja deltagarnas utveckling. Jag har även utbildat mig i metoden Supported Employment.

Vem jag är på jobbet
Jag är en person med starkt intresse för både IT och för att ge stöd till människor samt har förmåga att förmedla kunskap på ett tillgängligt och intressant sätt. Inte minst för personer som känner sig mycket osäkra när det gäller att använda en dator som ett verktyg i vardagen.

Jag är engagerad, har ett stort tålamod och förståelse för de svårigheter som nya datoranvändare ställs inför. Jag ger inte upp! Jag tycker också det är väldigt viktigt att ha roligt på jobbet!
Karin Safwenberg

Karin Säfwenberg

Konsult
0730-77 81 50
karin.safwenberg@compleo.se

Mer om Karin

Utbildning
Jag är utbildad personalvetare (Programmet för personal- och arbetslivsfrågor) vid Umeå Universitet. Jag är senare vidareutbild inom Supported Employment (SE), Supported Education (SEd), Motiverande samtal (MI) samt coach inom Individual Placement and Support (IPS) vid Dartmouth Psychiatric Research Center, USA. Vidare är jag utbildad samtalsledare inom metoden Social emotionell träning (SET).

Yrkeserfarenhet
Jag arbetar idag både som konsult för Compleo och som arbetskonsulent på Misa där jag stöttar individer med neuropsykiatriska, psykiska och fysiska arbetshinder ut mot arbetslivet. Jag har lång erfarenhet från samordnande roller inom Wiljagruppen och från roller inom social-och sjukförsäkringen, HR-stöd samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Min personliga drivkraft
Min drivkraft är att möjliggöra stegförflyttningar och medverka vid ett förändringsarbete för att individer och dess omgivning ska komma till sin fulla rätt.
Karin Falkenäng

Karin Falkenäng

Konsult
0707-18 80 17
karin.falkenang@compleo.se

Mer om Karin

Utbildning
Jag är utbildad beteendevetare och har även läst masterprogrammet i Folkhälsa vid Uppsala Universitet. Efter det har jag vidareutbildat mig i Supported Employment (SE), Individual Placement Support (IPS), Motiverande samtal (Mi). Jag har även utbildat mig till Medicinsk yogainstruktör och Mindfulnessinstruktör.

Yrkeserfarenhet
Jag arbetar idag även som arbetskonsulent på Misa sedan flera år där jag stöttar personer med lindriga funktionsnedsättningar, främst med neuropsykiatriska diagnoser och med personer med psykisk/social ohälsa ut i arbete.

Vem är jag på jobbet
På jobbet är jag empatisk, lyhörd och lösningsfokuserad. Jag tycker om att se människor utvecklas och nå sina mål och drömmar. Jag är bra på att läsa av människor och möta personer där de befinner sig i livet.
No name icon

Anders Olofsson

Ekonomi
anders.olofsson@compleo.se