VÅRA TJÄNSTER | OMSTÄLLNING

Förstärkt stöd vid omställning

Har du en medarbetare eller klient i behov av extra stöd för att komma vidare i sin omställningsprocess? Den här tjänsten innebär att vi ger ett individuellt anpassat stöd på vägen till nästa jobb, studier eller annan sysselsättning.
Action1 010 D WEBB

För personer och medarbetare i omställning i behov av extra stöd

En omställning mot nytt arbete, studier eller sysselsättning kan vara svårt för många, men extra svårt för vissa personer. Då kan vi anlitas för att ge ett Förstärkt stöd vid omställning. Tjänsten utformas individuellt utifrån individens förutsättningar och behov. Vi ser till helhetssituationen och hittar hållbara lösningar framåt.

Förstärkt stöd vid omställning – så går det till

Icon
Förutsättningslöst möte

Kontakten startar alltid med ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans gör en situationsanalys och bedömer om en insats kan vara aktuell.

Icon
Förslag på insats

Efter situationsanalysen görs en bedömning om och vilken insats som kan vara aktuell.

Icon
Genomförande

Insatsen påbörjas. Ett individuellt och konkret stöd ges enligt överenskommelse.

Har du en klient eller anställd med extra stödbehov i sin omställning mot nytt jobb, studier eller sysselsättning?