VÅRA TJÄNSTER | FÖRETAG

Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden

Har du ett komplext personalärende som kräver mer än standardlösningarna? Denna tjänst vänder sig till dig som är chef eller inom HR. Tillsammans hittar vi konstruktiva lösningar framåt.
Startup 594090 1920

För situationer som kräver mer än standardlösningarna

Ibland är det svårt att exakt ringa in vad problemet är i ett personalärende. Då kan vi anlitas för att ge Chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden. En medarbetare kanske har hög frånvaro eller svårt att leva upp till yrkesrollens krav. Eller så finns det samarbetssvårigheter som leder till konflikter med kollegor.

Komplexa personalärenden kan också handla om ett extra stöd för att förebygga problem. Till exempel en medarbetare som behöver anpassningar i arbetsmiljö och arbetssätt. Oavsett så utformas tjänsten individuellt utifrån situation och behov.

Stöd i komplexa personalärenden – så går det till

Icon
Förutsättningslöst möte

Kontakten startar alltid med ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans gör en situationsanalys och bedömer om en insats kan vara aktuell.

Icon
Förslag på insats

Efter situationsanalysen görs en bedömning om och vilken insats som kan vara aktuell.

Icon
Genomförande

Insatsen påbörjas. Ett individuellt och konkret stöd ges enligt överenskommelse.

Tjänster

I Stock 1201798701

Compleo Individstöd

Compleo Individstöd är en individanpassad insats som utformas utifrån situation och behov. Först genomför vi en arbetssituationsanalys tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren. Den ligger till grund för beslut om vilka aktiviteter och stöd som ska ingå i genomförandet. Insatsen pågår vanligtvis fyra till sex månader. Målet är en förbättrad och hållbar arbetssituation för både arbetsgivare och medarbetaren.
Det kan till exempel handla om
 • Utredning och stöd vid återgång efter sjukfrånvaro
 • Låst läge mellan anställd och chef
 • Konflikter på arbetsplatsen
 • Extra anpassningsstöd vid diagnos
 • Förstärkt stöd vid omplacering
 • Förstärkt stöd i omställning
Computer 1173446 1280

Rådgivningsstöd för chefer

Compleos Rådgivningsstöd är en supporttjänst för chefer och HR-personal inom samma företag. Den innebär snabb telefonsupport när behovet uppstår gällande arbetslivsinriktad rehabilitering och andra typer av komplexa personalärenden. Stödet är flexibelt och kan även ges på plats efter överenskommelse. Tjänsten är utformad som en timbank som kan tecknas för tre, sex eller tolv månader.
Det kan till exempel handla om
 • Konflikter eller osämja på arbetsplatsen
 • Frågor om arbetsrehabilitering
 • Vidarevägledning till rätt profession (juridik, vård, myndighet, kommun)
 • Samtalsstöd
I Stock 1280147339

Punktinsatser

Ibland behövs bara en kortare punktinsats för en medarbetare. Då kan du anlita oss för avgränsade uppdrag på timbasis. Det kan till exempel handla om:
 • Vägledning i vilka möjligheter en individ har att få stöd från samhället
 • Enklare anpassningar i arbetsmiljö och arbetssätt

Har du ett komplext personalärende som kräver mer än standardlösningarna?