Compleo erbjuder verktyg för minnesträning

2023-06-27

I Stock 1201798701
Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

I Compleos insatser kan Cogmed Arbetsminnesträning erbjudas. Problem med arbetsminnet upplevs ofta som:
  • Svårigheter att fokusera
  • Komma ihåg saker i vardagen, t.ex. var man lagt mobilen
  • Minnas instruktioner man nyss fått
  • Svårt att planera och organisera
Arbetsminnet går att träna upp och förbättra genom Cogmeds webbaserade träningsprogram som är resultatet av forskning vid Karolinska institutet.

Compleo har programlicens och personal som kan handleda under pågående träning. Vi berättar gärna mer om arbetsminnesträning och hur den går till!
Cogmeds logotyp


Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

I Compleos insatser kan Cogmed Arbetsminnesträning erbjudas. Det handlar om att förbättra förmågan att koncentrera sig, fokusera och hantera problemlösning i vardagen. Vi har Cogmeds programlicens och personal som är utbildade handledare.

Träna upp arbetsminnet

Arbetsminnet spelar roll för att hantera och bearbeta information under kortare tidsperioder. Det handlar om att kunna koncentrera sig och styra sin uppmärksamhet. Det är en grundläggande funktion som krävs för många mentala aktiviteter.

Problem med arbetsminnet upplevs ofta som svårigheter att fokusera och hålla rätt information i huvudet för en uppgift. Här är några exempel:
  • Komma ihåg vad man läst i tidningar och böcker
  • Komma ihåg saker i vardagen, t.ex. var man lagt mobilen och nycklar
  • Komma ihåg vad som sagts, t.ex. en vägbeskrivning eller i samtal med andra
  • Planerings- och organisationsförmåga, t.ex. allt från att laga mat till att studera

Det finns många olika orsaker till att arbetsminnet sviktar, men det går att träna upp och förbättra genom övning.

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed Arbetsminnesträning är ett webbaserat träningsprogram som är resultatet av forskning vid Karolinska Institutet. Den används vid t.ex. ADHD/ADD-problematik, strokerehabilitering och för att träna upp kognitiva funktioner som av olika anledningar försämrats.

Övningarna görs direkt på dator eller läs­platta och svårighetsgraden är individuellt anpassad för varje träningstillfälle. Tanken är att arbetsminnets övre gräns hela tiden utmanas så att kapaciteten successivt ökar.