Om oss

Vår vision är att med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet. Våra konsulter har specialistkompetens och lång erfarenhet av att ge ett individ- och situationsanpassat stöd. Vi jobbar utifrån etablerade arbetsmetoder, men utan färdiga mallar.
Icon
Erbjudande

Compleo erbjuder specialiserade konsulttjänster och kommer in som resurs när standardlösningarna inte räcker till. Våra tjänster är chef- och medarbetarstöd i komplexa personalärenden, förstärkt stöd vid omställning, specialiserat utredningsstöd för företagshälsor samt föreläsningar och workshops om funktionsvariationer i arbetslivet. Vi erbjuder även stöd av samtalsterapeut, studie- och yrkesvägledare och legitimerad arbetsterapeut.

Icon
Kompetens

Compleos konsulter är utbildade inom det beteendevetenskapliga området. Det som skiljer oss från andra leverantörer är vår specialistkompetens. Vi har lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering och vägledning – särskilt för personer med funktionsnedsättningar ute i arbetslivet. Till exempel: neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Autism), kognitiva funktionsnedsättningar samt psykisk, social och fysisk ohälsa. Genom att arbeta utifrån individens helhetssituation hittar vi hållbara lösningar framåt. Metoder vi använder oss av är MI (Motivational Interviewing), SE (Supported Employment) och IPS (Individual Placement and Support).

Icon
Uppdragsgivare

Compleos uppdragsgivare är företag, omställningsorganisationer, företagshälsor och privatpersoner. De som hör av sig till oss är chefer, HR-ansvariga, omställningsrådgivare, Case Managers och anhöriga. Gemensamt för dessa är att de är i behov av att hitta nya lösningar framåt i en arbetsrelaterad situation för en medarbetare, klient eller anhörig.

Icon
Bakgrund

Compleo startades år 2005 som en kompletterande verksamhet till vårt systerbolag Misa. Anledningen var att arbetsgivare inom Misas nätverk efterfrågade ett stöd till att lösa komplexa interna personalärenden.

Icon
Organisation

Compleo tillhör koncernen WiljaGruppen. I den ingår även våra systerbolag Misa, Misa Kompetens, Left is Right och MellanMålet Rehab. Tillsammans bidrar våra verksamheter till mångfald och inkludering i samhälle och arbetsliv.