VÅRA TJÄNSTER | KOMPETENSUTVECKLING

Föreläsningar och workshops om funktionsnedsättningar i arbetslivet

Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet. Den delar vi gärna med oss av i våra kompetenshöjande föreläsningar och workshops. Vi skräddarsyr utifrån er verksamhets behov och intressen.
Action3 001 WEBB
Det finns en större medvetenheten om olika diagnoser i samhället idag. Men vad det innebär på en arbetsplats känner inte alla till. Vi erbjuder kompetenshöjande föreläsningar och workshops om funktionsnedsättningar i arbetslivet. Upplägget skräddarsyr vi efter ert behov.

Exempel på föreläsningsteman

ADHD/ADD på jobbet – hinder, superkraft eller både och?

Autism i arbetsgruppen – hur du kan underlätta kommunikation och samarbete

Medarbetare med psykosocial problematik – hur tar man i de svåraste frågorna?

Vill du veta mer om hur du kan anlita oss för föreläsningar och workshops?